poniedziałek, 20 lipiec 2020 18:39

Skąd wziąć dofinansowanie do fotowoltaiki w 2020 roku?

Oceń ten artykuł
(1 Głos)
Dotacje do fotowoltaiki Dotacje do fotowoltaiki

Zastanawiasz się na jakie dofinansowanie do fotowoltaiki możesz liczyć? W tym roku są to głównie pieniądze z programu Mój Prąd i Czyste Powietrze. Dowiedz się o nich więcej poniżej.

 

Mój Prąd - II edycja dofinansowania

O dofinansowanie do fotowoltaiki z tego programu w roku 2020 można ubiegać się do 18 grudnia. Z tej formy dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własny użytek. Dotacja z tego programu może obejmować do 50% kosztów poniesionych na instalację fotowoltaiczną, ale nie więcej niż 5000 zł. Warunki jakie należy spełnić, aby móc skorzystać z tego programu to:

  • podpisana umowa z zakładem energetycznym,
  • moc instalacji w zakresie 2-10 kW
  • instalacja nie jest rozbudową instalacji już istniejącej,
  • instalacja nie została ukończona przed 23 lipca 2019 roku, ale obecnie jest ukończona i podłączona do sieci energetycznej,
  • wytworzona energia jest przeznaczana na cele mieszkaniowe.

Od 31 marca tego roku wnioski można składać tylko w formie elektronicznej poprzez portal gov.pl.

Warto również wspomnieć, że obecnie środki można pozyskać również na mikroinstalacje fotowoltaiczne w domkach rekreacyjnych. 

II edycja programu Czyste Powietrze już ruszyła

Dosyć niedawno, bo 15 maja tego roku, ruszyła również kolejna edycja ogólnopolskiego programu Czyste Powietrze. Jego głównym celem jest wymiana przestarzałych i niskowydajnych źródeł energii na nowoczesne i bardziej ekologiczne. Niektóre warianty tego programu pozwalają na dodatkowe sfinansowanie zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej.  O dotację mogą ubiegać się tu właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych, w których wymieniane będzie źródło energii cieplnej. W przypadku tego programu występują dwa poziomy dofinansowania podstawowe i podwyższone. Można z nich liczyć odpowiednio na dotację w wysokości do 30000 zł i do 37000 zł. Kwota ta zależy głównie od wysokości dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca gospodarstwa domowego. Jeśli chcemy ubiegać się o pieniądze z programu Czyste Powietrze musimy wypełnić wniosek na Portalu Beneficjenta lub na stronie gov.pl i skierować do WFOŚiGW obejmującego działaniem województwo w którym znajduje się lokalizacja inwestycji.

Programy w Twoim regionie

Programy wspierające rozwiązania proekologiczne często uruchamiane są też na szczeblu samorządowym. Warto zatem dowiedzieć się czy w naszej gminie, powiecie lub województwie istnieją dodatkowe możliwości sfinansowania inwestycji w energię odnawialną.